Giften

Wilt u een gift geven?

Stort uw bijdrag op 

giro (IBAN) NL26 INGB 0000 0032 38

t.n.v. Stichting de Figurant te Goes.

U kunt zelf vermelden als u een speciaal doel wilt steunen:

bijvoorbeeld Amecet algemeen, Oma's voor Oma's, de stichting algemeen, etc. etc.

hartelijk bedankt voor uw gift en vanwege ons ANBI keurmerk is die gift belastingaftrekbaar.

Uw gift gaat met een kort maar krachtig lijntje naar het doel...en dat is goed!