Beloningsbeleid

De bestuurders en medewerkers van Stichting de Figurant ontvangen geen beloning. In het belang van het werk van Theo van Teijlingen als reizend ambassadeur voor het project 'Amacet' is hem een bedrijfsauto ter beschikking gesteld voor de vele optredens die hij jaarlijks doet. 

Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden vaak niet gedeclareerd. De stichting geeft haar vrijwilligers een tegemoetkoming in reiskosten  in het kader van hun werk voor de projecten. Veel vrijwilligers hebben hun reiskosten en verblijfskosten echter zelf gefinancierd.