grote korting voor grotere bestellingen van boekjes of Cd's

Wij zijn een bescheiden, een kleine stichting.

Met onze boekjes en Cd's, (zie ook de webshop) ondersteunen we de goede doelen, waarvan het Amecetwerk in Oeganda ons grootste doel is. Maar ook een aanrtal kinderen die naar school gaan buiten het amecetwerk om, worden door ons ondersteund.

Nu hebben we een idee:

Misschien zit je in een jeugdgroep of bij een kerk, of bij een diakoniegroep of kerkenraad. Mocht je nu denken:

- we willen de vrijwilligers van deze kerk graag bedanken met een presentje...of

- we willen de catacheten allemaal een presentje geven...of

- we willen de doopouders iets mee geven...of

- we willen mensen verrassen met een presentje...

- of je wilt gewoon je vriendenkring of familie verrassen...

- of je wilt iets op een school uitdelen...

dan hebben wij nog genoeg voorraad van boekjes en Cd's! ( kijk even rond in de webshop)

Heb je een plan, neem contact op met ons, dan krijg je een flinke korting!!