Mensen, bedankt voor jullie steun in 2013!!!

we helpen elkaar een handje in 2014!

Het jaar 2013 is bijna voorbij. Als kleine stichting de Figurant zijn we dankbaar voor alle steun die we hebben gekregen. Alle mensen die giften hebben overgemaakt aan ons, vaak voor het werk van Amecet in Oeganda.

Kerken die hebben gecollecteerd. Mensen die ons hielpen met creatieve acties. Scholen die zich hebben ingezet voor het goede doel. Anderen hebben weer boekjes of Cd's gekocht...mensen die naar Oeganda gereist zijn en anderen die ons hebben geschreven met mooie mails.

 

Mensen, allemaal hartelijk bedankt!!
We gaan het geld goed gebruiken. We sluizen het door aan het werk van Amecet of andere goede doelen. Namens jullie allen mogen we als Figuranten een beetje het verschil maken...

We hopen dat jullie het goede nieuws van een liefdevolle God meenemen in 2014, dat we met z'n allen navolgers zullen zijn van die man uit Nazereth.

Wij gaan er mee door, onze eerste bestuursvergadering staat al weer gepland begin 2014, er staan weer kerkdiensten en concerten in de agenda en de opnames van de nieuwe CD van Theo van Teijlingen gaan gestadig door!

We hopen ook weer in het nieuwe jaar jullie ergens onderweg te ontmoeten...!

 

Namens stichting de Figurant,

 

Vrede en alle goeds in het nieuwe jaar!

 

Cor de Rijke

Bernard Ruijsink

Gerrit Dieleman

Theo van Teijlingen