Vrede en alle goeds in het nieuwe jaar...!

Beste mensen,

Sommigen van jullie geven giften aan het werk van Amecet via onze stichting de Figurant...

sommigen genieten van de gekochte Cd's en/of boekjes die we uitgeven...

anderen bezoeken de website voor nieuws en wetenswaardigheden...

nog anderen komen naar concerten of kerkdiensten...

sommigen zijn gewoon geinteresseerd in wat we doen...

anderen volgen kritisch onze gangen...

sommigen worden geinspireerd om zelf ook iets te doen en na te volgen...

geeft niet wie je bent, we danken jullie allemaal voor jullie betrokkenheid 

en hopen dat die ook komend jaar er weer zal zijn,

we wensen jullie allemaal een gezond en vredig jaar waar je liefde mag ontvangen en mag uitdelen

waar je je gekend zal weten door de ander, de Ander...

waar je verder, met een groep die groter is dan elk inschattingsvermogen, mag gaan met elkaar op weg naar de toekomst van de Heer...

en onderweg delen we

delen we uit

 

vrede en alle goeds in 2015,

 

de figuranten,

 

Cor, Bernard, Gerrit en Theo