Thanks to You!

Ook in Amecet worden er voorzorgsmaatregelen genomen om de zeer kwetsbare kindjes te beschermen tegen het Corona virus.
Een van de maatregelen die Amecet heeft genomen betreft de quarantaine verzorging. Verzorgers zijn op vrijwillige basis samen met de kinderen in quarantaine gegaan om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Dat houdt in dat ze 24/7 bij de kinderen zijn en gedurende lange tijd niet naar huis kunnen gaan. Deze kanjers die zich zo hebben ingezet hebben dan ook een bonus verdient. Stichting de Figurant maakt deze bonus mogelijk. Els heeft de bonus is inmiddels uitgekeerd en in dit korte filmpje uiten ze hun oprechte blijdschap en dankbaarheid. Onze dank gaat uit naar deze 'zorghelden' die deze kinderen de juiste zorg geven in een moeilijke tijd!  

Verzorging Kindjes

Kinderen die in Amecet worden gebracht komen daar vanwege onderliggende problematiek. Soms zijn ze erg ziek of de moeder is kort na de bevalling overleden en er is geen vervangende verzorging gevonden. Soms is een kindje ernstig verzwakt en heeft het medische verzorging nodig die ouders of verzorgers zelf niet kunnen geven.
Er gaat geen week voorbij of er dienen zich kinderen aan die worden gebracht door politie of maatschappelijk werk maar ook door naaste familie. Het kind ontvangt liefdevolle verzorging en krijgt daarnaast goede medicatie. Nadat het kindje voldoende is aangesterkt wordt er een plek gezocht hetzij bij familie of via adoptie waar het kindje verder kan opgroeien. Al meer dan 2000 kinderen heeft Amecet opgevangen.

 

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.