Thanks to You!

Ook in Amecet worden er voorzorgsmaatregelen genomen om de zeer kwetsbare kindjes te beschermen tegen het Corona virus.
Een van de maatregelen die Amecet heeft genomen betreft de quarantaine verzorging. Verzorgers zijn op vrijwillige basis samen met de kinderen in quarantaine gegaan om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Dat houdt in dat ze 24/7 bij de kinderen zijn en gedurende lange tijd niet naar huis kunnen gaan. Deze kanjers die zich zo hebben ingezet hebben dan ook een bonus verdient. Stichting de Figurant maakt deze bonus mogelijk. Els heeft de bonus is inmiddels uitgekeerd en in dit korte filmpje uiten ze hun oprechte blijdschap en dankbaarheid. Onze dank gaat uit naar deze 'zorghelden' die deze kinderen de juiste zorg geven in een moeilijke tijd!  

Verzorging Kindjes

Kinderen die in Amecet worden gebracht komen daar vanwege onderliggende problematiek. Soms zijn ze erg ziek of de moeder is kort na de bevalling overleden en er is geen vervangende verzorging gevonden. Soms is een kindje ernstig verzwakt en heeft het medische verzorging nodig die ouders of verzorgers zelf niet kunnen geven.
Er gaat geen week voorbij of er dienen zich kinderen aan die worden gebracht door politie of maatschappelijk werk maar ook door naaste familie. Het kind ontvangt liefdevolle verzorging en krijgt daarnaast goede medicatie. Nadat het kindje voldoende is aangesterkt wordt er een plek gezocht hetzij bij familie of via adoptie waar het kindje verder kan opgroeien. Al meer dan 1200 kinderen heeft Amecet opgevangen.

 

Koeien en koken

Soroti heeft er een nieuwe energie maatschappij bij. Amecet GFC (Gas From Cows) In dit filmpje zie je hoe het eigen vee naast melk ook voorziet in de levering van gas middels de uitwerpselen die via een innovatief systeem de keuken voorziet van gas. 

Het levert een kostenbesparing op, is milieu vriendelijk en voldoet aan het circulair systeem. Het zorgt bovendien voor werkgelegenheid en geeft daarnaast veel voldoening. 

Steeds meer voedsel komt van eigen grond. Het voer van de koeien komt van eigen akkers waardoor de kwaliteit van het voedsel ook voor meer opbrengst zorgt. En die poeplucht? Die nemen ze voor lief. Echt landelijk!

Kortom; Goed bezig daar!

 

Bezoekjes aan de dorpen

Regelmatig bezoeken Els, Simon en Elias de dorpen waar de kinderen wonen die een periode in Amecet hebben gewoond. Meerdere keren per jaar worden deze kinderen gevolgd en eens per jaar komen ze voor een week terug naar Amun, het tweede huis van Amecet waar ze naast allerlei activiteiten een soort van reünie beleven en het goed hebben met elkaar. In de tussentijd worden deze bezoekjes gebracht en gekeken hoe het met deze kinderen gaat, of ze onderwijs volgen, voldoende te eten hebben en of er nog andere behoeften zijn. 
De meeste families waarderen dit zeer en de kinderen reageren enthousiast en blij wanneer ze Els, Simon of Elias zien.
Dat dit wederzijds is behoeft geen uitleg wanneer je dit leuke filmpje afspeelt. De oma in dit filmpje schat zichzelf tussen de 80 en 100 jaar oud