Thanks to You!

Ook in Amecet worden er voorzorgsmaatregelen genomen om de zeer kwetsbare kindjes te beschermen tegen het Corona virus.
Een van de maatregelen die Amecet heeft genomen betreft de quarantaine verzorging. Verzorgers zijn op vrijwillige basis samen met de kinderen in quarantaine gegaan om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Dat houdt in dat ze 24/7 bij de kinderen zijn en gedurende lange tijd niet naar huis kunnen gaan. Deze kanjers die zich zo hebben ingezet hebben dan ook een bonus verdient. Stichting de Figurant maakt deze bonus mogelijk. Els heeft de bonus is inmiddels uitgekeerd en in dit korte filmpje uiten ze hun oprechte blijdschap en dankbaarheid. Onze dank gaat uit naar deze 'zorghelden' die deze kinderen de juiste zorg geven in een moeilijke tijd!  

Verzorging Kindjes

Kinderen die in Amecet worden gebracht komen daar vanwege onderliggende problematiek. Soms zijn ze erg ziek of de moeder is kort na de bevalling overleden en er is geen vervangende verzorging gevonden. Soms is een kindje ernstig verzwakt en heeft het medische verzorging nodig die ouders of verzorgers zelf niet kunnen geven.
Er gaat geen week voorbij of er dienen zich kinderen aan die worden gebracht door politie of maatschappelijk werk maar ook door naaste familie. Het kind ontvangt liefdevolle verzorging en krijgt daarnaast goede medicatie. Nadat het kindje voldoende is aangesterkt wordt er een plek gezocht hetzij bij familie of via adoptie waar het kindje verder kan opgroeien. Al meer dan 1200 kinderen heeft Amecet opgevangen.

 

Koeien en koken

Soroti heeft er een nieuwe energie maatschappij bij. Amecet GFC (Gas From Cows) In dit filmpje zie je hoe het eigen vee naast melk ook voorziet in de levering van gas middels de uitwerpselen die via een innovatief systeem de keuken voorziet van gas. 

Het levert een kostenbesparing op, is milieu vriendelijk en voldoet aan het circulair systeem. Het zorgt bovendien voor werkgelegenheid en geeft daarnaast veel voldoening. 

Steeds meer voedsel komt van eigen grond. Het voer van de koeien komt van eigen akkers waardoor de kwaliteit van het voedsel ook voor meer opbrengst zorgt. En die poeplucht? Die nemen ze voor lief. Echt landelijk!

Kortom; Goed bezig daar!

Bezoekjes aan de dorpen

Regelmatig bezoeken Els, Simon en Elias de dorpen waar de kinderen wonen die een periode in Amecet hebben gewoond. Meerdere keren per jaar worden deze kinderen gevolgd en eens per jaar komen ze voor een week terug naar Amun, het tweede huis van Amecet waar ze naast allerlei activiteiten een soort van reünie beleven en het goed hebben met elkaar. In de tussentijd worden deze bezoekjes gebracht en gekeken hoe het met deze kinderen gaat, of ze onderwijs volgen, voldoende te eten hebben en of er nog andere behoeften zijn. 
De meeste families waarderen dit zeer en de kinderen reageren enthousiast en blij wanneer ze Els, Simon of Elias zien.
Dat dit wederzijds is behoeft geen uitleg wanneer je dit leuke filmpje afspeelt. De oma in dit filmpje schat zichzelf tussen de 80 en 100 jaar oud

De Figurant op bezoek in Oeganda

Wat doe je als je zaken met elkaar wilt bespreken die echt van belang zijn en er naast telefoon, whats app en andere media er toch behoefte is om elkaar te ontmoeten. Dan stap je op een vliegtuig en vlieg je erheen.  

2017 was een jaar waarin nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen waar vooraf lang over was nagedacht en gebrainstormd de tijd aanbrak om een nieuwe stap te zetten. Om allerlei ideeën over en weer samen te smeden tot een goed en doordacht plan en juist omdat het plannen betrof die de samenwerking tussen Amecet en de Figurant ook in de toekomst te kunnen waarborgen, besloten Theo en Cor een werkbezoek te brengen aan Amecet. Het werd een onvergetelijke week met veel indrukken, nieuwe plannen en een fijn weerzien met alle betrokkenen.

Sarah

Het allereerste kind wat in Amecet kwam was Sarah. Met haar is het allemaal begonnen. Een bijna kansloos kind. Ernstig ziek en verzwakt door aids. Haar oom stond haar af want zo verklaarde hij...het is een dood ding. Door een liefdevolle opvang waarbij ze een lieve en zorgzame moeder vond in Els is ze vorig jaar op 21 jarige leeftijd overleden. Ze was een mirakel!

("...Ik (Theo) heb dit filmpje, vooral het begin, het liedje, in al haar eenvoud honderden keren laten zien de afgelopen jaren: in klassen, kerken, groepen...en steeds was daar de compassie, stilte en verwondering hoe een leven (van een verwaarloosd, "dood ding"), zo kan spreken, tot ons...Sarah was en blijft een begin en een begrip, een mens door God geliefd. Haar naam betekent niet voor niets "vorstin" in het Hebreeuws! zegt Theo...")

Film van 2011 / 10 jarig bestaan van Amecet

Een film uit de oude doos. Na jou, echt oud dus niet maar wel een film die een indruk geeft in het dagelijks reilen en zeilen van Amecet.
En natuurlijk was dit een feestelijke week met feestelijke hoogtepunten.
Amecet bestond 10 jaar en dat zou gevierd worden.
Een speeltuin werd geopend. De plaatselijke fanfare blies een (soms minder toonvast deuntje) mee, en de plaatselijke politie beambte danste  haar heupen los aan de kop van een kleurrijke stoet. Een week waarin er van alles gebeurde. Ook de dagelijkse zorg voor de baby's, de maaltijden en het gezamenlijk innemen van de medicijnen. Al die vrijwilligers ieder met zijn/haar motivatie om een steentje bij te dragen.
Naast alle zorg werd er ook tijd gemaakt voor muziek en dans. 
Een film met een inkijkje in het leven van alle dag.  

15 jaar Amecet

Het begon allemaal in 2001. Een opvanghuis voor kinderen die vader of moeder of allebei waren verloren en waarvan de familie niet in staat was deze kinderen op te vangen. Deze film geeft een mooi inkijkje in het dagelijks leven in en om Amecet. 

Inmiddels zijn er meer dan 1200 kinderen opgevangen. Ze hebben daar verzorging en medicatie gekregen. Sommige kinderen hebben het niet gehaald maar de meeste wel. Zij zijn weer terug kunnen keren naar familie of zijn liefdevol opgenomen in een adoptie gezin. De kinderen worden blijvend gevolgd vanuit de betrokkenheid en de band die ontstaan is tijdens hun verblijf in Amecet.

 

Dit laatste filmpje hebben we gemaakt om te laten zien op ons "jubileums concert op 8 december 2022 in Goes. Vanwege Corona was het  niet mogelijk geweest om het 20 jarig bestaan van Amecet te vieren, nou ja...dan vieren we toch gewoon het 21 jarig bestaan! We hebben Els gevraagd om wat beelden te maken, te filmen. dat heeft ze gedaan tussen alle werkzaamheden door. Af en toe een wat bewogen beeld...maar we hebben het zo gelaten. Els , filmend tussen haar werkzaamheden door, een reëel beeld van Amecet. Het gaat uiteindelijk om de zorg voor die kleine parels van Oeganda...en Goddank, wij mogen daaraan mee werken.