Tante Suus de vrouw die een deel van haar nalatenschap naliet om kansarme kinderen te kunnen laten studeren

Tante Suus Studiebeurs

 
De Beurs van tante Suus biedt studiebeurzen aan kansarme kinderen om een vervolgopleiding te kunnen volgen.
Op 8 april 2009 is Suzanna Dieleman op 92-jarige leeftijd overleden. Voor iedereen die haar kende was zij ‘Tante Suus’.

Zij kwam ter wereld op 13 juli 1916 in een eenvoudig boeren gezin. Na de lagere school wilde zij graag verder leren, maar daar waren geen mogelijkheden voor. Haar hele werkzame leven lang heeft ze eenvoudige handarbeid verricht. Gelukkig heeft ze wel van een lange pensioenperiode kunnen genieten.  Zij was enthousiast begunstiger van stichting de Figurant.
Uit haar nalatenschap zijn middelen beschikbaar gesteld om een fonds te vormen waaruit beurzen kunnen worden verstrekt aan kansarme kinderen die net als zij graag verder willen leren en studeren. 

Wij willen ‘De beurs van tante Suus’ graag verder vullen en bevelen dit fonds dan ook van harte bij u aan! .
Alle aanvragen worden individueel beoordeeld en gekoppeld aan studieresultaten.
Sinds de start van het fonds in 2010 zijn al heel wat beurzen verstrekt. Bijvoorbeeld aan Mary uit Amecet die heel graag verpleegster wilde worden en de studie succesvol heeft afgerond. Inmiddels is ze met veel enthousiasme in Amecet aan het werk als gediplomeerd verpleegkundige!