Amecet

Amecet (Amecet betekent  (schuilplaats van vrede) in het Atesso) en is er voor kinderen die ernstig ziek en ondervoed zijn en daarbij ook veelal aids hebben en als wees zijn binnen gebracht. Er word gewerkt aan een methode om oudere kinderen te trainen in medicijngebruik en ze voor te bereiden op hun plaats in de samenleving
Ze worden liefdevol verzorgt en verblijven daar zolang als nodig is. 
De kinderen gaan terug naar hun familie of clan wanneer ze stabiel zijn en voldoende zijn aangesterkt. 

Het werk is opgezet vanuit de stichting 'Youth with a Mission' waar Els van Teijlingen sinds 1997 in Oeganda voor werkt. Zij werkte eerst met volwassen aidspatiënten maar
zag steeds meer kinderen die tussen wal en schip dreigden te geraken. Dat was de aanzet om het 'Amecet werk' te beginnen.

Het eerste huis (Amecet) werd in 2001 geopend. Het begon met Sarah, een meisje wat door haar oom letterlijk `dood ding` genoemd werd´. Els kon dat beeld niet loslaten en zag niet alleen een ziek kind maar ook een kostbare schepsel wat ook een mooi mens zou kunnen worden. Nu hebben we een 'Huis van Hoop' waar deze kinderen een liefdevolle plek en ze de juiste zorg krijgen. Els vergelijkt ze wel eens met de  `Morning Glory bloem` die op veel plaatsen in en om Amecet groeit. Het zijn eendagsbloemen en ze zijn zo schitterend. Zo is het ook met de meeste kinderen in Amecet. Prachtige maar uiterst kwetsbare kinderen.

Ondanks goede medicatie redden sommige kinderen het niet. In Gods ogen zijn deze kinderen schitterend en zijn ze kostbaar. Wij mogen ze dat laten merken, zelfs als ze in onze handen sterven.

Amun

Amecet groeide op enig moment uit haar jasje en er was behoefte aan een tweede huis.
Amun (Schuilplaats van hoop) werd gebouwd en werd bestemd voor de oudere kinderen die op de kortere termijn niet konden terug worden geplaatst bij de familie.
Amun functioneert ook als onderkomen voor het verzorgend personeel. Beide huizen staan op de Lira Road op geringe afstand van elkaar.
Dankzij Amun is er voldoende ruimte en gelegenheid om hier activiteiten te organiseren.

Eens per jaar wordt de 'Amunweek' gehouden.
Alle kinderen die ooit zijn opgevangen keren dan voor een week terug en wordt er van alles met ze  georganiseerd. De Amunweek is echt een begrip!